Małopolskie Stowarzyszenie
Akwarystyczno - Terrarystyczne

ul. Sobieskiego 22
33-300 Nowy Sącz

www.msat.pl
forum.msat.pl
info@msat.pl
facebook.com/msatns


NIP: 734-353-59-51
REGON: 363227863
KRS: 0000591590